Obavještenje o mjestu i vremenu testiranja kandidata koji su dužni pristupiti polaganju Testu općeg znanja za pozicije u činu “Policajac”

Obavještavaju se kandidati čije prijave su prihvaćene, da će testiranje biti obavljeno u prostorijama Policijske akademije na Vracama, ulica Dobojska broj 36 (ulaz sa tranzita). Kandidati su dužni pristupiti polaganju Testu općeg znanja za pozicije u činu “Policajac (Test općeg znanja i pisani rad na zadanu temu).

Vrijeme testiranja i koji će kandidati biti testirani možete pogledati OVDJE.