POTJERNICE ZA LICA

Centralna potraga za licem raspisana 11.06.2020. godine zbog krivičnog djela “Ubistvo u pokušaju”.

Centralna potraga za licem raspisana 11.06.2019. godine zbog krivičnog djela “Teška krađa” iz člana 287. stav 1. tačka a) Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, u vezi sa članom 55. i 31. istog Zakona.

Centralna potraga za licem raspisana 06.10.2018. godine zbog krivičnog djela “Ubistvo”.

Centralna potraga za licem raspisana 15.2.2018.. godine zbog krivičnog djela po članu 294. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Centralna potraga za licem raspisana 11.05.2017. godine zbog krivičnog djela “Ugrožavanje sigurnosti” iz člana 183. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Centralna potraga za licem raspisana 28.04.2017. godine zbog krivičnog djela “Razbojništvo” iz člana 289. stav 2. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Centralna potraga za licem raspisana 28.04.2017. godine zbog krivičnog djela “Razbojništvo” iz člana 289. stav 2. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Centralna potraga za licem raspisana 03.03.2017. godine zbog krivičnog djela “Ubistvo u pokušaju”.

Centralna potraga za licem raspisana 01.02.2017. godine zbog krivičnog djela “Teške tjelesne povrede”.

Centralna potraga za licem raspisana 01.02.2017. godine zbog krivičnog djela “Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga” iz člana 238. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Centralna potraga za licem raspisana 30.01.2017. godine zbog krivičnog djela “Napad na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti”.

Centralna potraga za licem raspisana 12.05.2016. godine zbog krivičnih djela “Računalna prijevara” iz člana 395. stav 3. i “Pranje novca” iz člana 272. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

+387 33 280 020

kabinet@fup.gov.ba

Adresa: