Delegacija Sekretarijata Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT), posjetila Federalnu upravu policije
21sep

Delegacija Sekretarijata Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT), posjetila Federalnu upravu policije

Dana 20.09.2021. godine Zamjenik direktora Federalne uprave policije, gdin. Ensad Korman sa saradnicima je u prvu radnu posjetu primio delegaciju Sekretarijata Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT), a vezano za implementaciju preporuka koje je Komitet formulisao u svom izvještaju o periodičnoj posjeti Bosni i Hercegovini iz 2019. godine.

Federalna uprava policije provodila aktivnosti u sklopu projekta „CIAT“
21sep

Federalna uprava policije provodila aktivnosti u sklopu projekta „CIAT“

Policijski službenici Federalne uprave policije su dana 17.09.2021. godine poduzimali aktivnosti u cilju implementacije projekta UNDP-a BIH „CIAT“, vezano za borbu protiv nelegalne trgovine oružjem, a uz organizacionu podršku Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i koordinacionionog odbora SALW...

Policijski službenici Federalne uprave policije,  uzeli učešće u sportskoj manifestaciji “Vivia Run Fest Sarajevo”
20sep

Policijski službenici Federalne uprave policije, uzeli učešće u sportskoj manifestaciji “Vivia Run Fest Sarajevo”

„U zdravom tijelu zdrav duh“, poručuju policijski službenici Federalne uprave policije, koji su 19.9.2021. godine ponovo uzeli učešće u još jednoj sportskoj manifestaciji ove godine, a radi se o "Vivia Run Fest Sarajevo" koji je održan navedenog dana sa početkom u devet sati sa startne pozicije u Ulici Ferhadija kod znaka "Sarajevo Meeting of Cultures", a ciljna pozicija je bila na Pozorišnom trgu Susan Sontag.

IZDVOJENO

Bilten za dan 23/24.09.2021. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

Građani koji su oštećeni prekršajem ili su žrtve izvršenja krivičnog djela, očevici ili svjedoci događaja kojim se ugrožava tuđa, lična bezbjednost ili imovina, da je poziv na broj „122“ besplatan i predstavlja broj za brzu koordinaciju i pravovremenu intervenciju policije.

+387 33 28 00 20

Pozovi i prijavi krivično djelo

Svaki građanin ima pravo i obavezu prijaviti izvršenje krivičnog djela ukoliko ima saznanja o istom....

+387 33 280 020

kabinet@fup.gov.ba

Adresa: