SAOPŠTENJA ZA JAVNOST

Dana 20.09.2021. godine Zamjenik direktora Federalne uprave policije, gdin. Ensad Korman sa saradnicima je u prvu radnu posjetu primio delegaciju Sekretarijata Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT), a vezano za implementaciju preporuka koje je Komitet formulisao u svom izvještaju o periodičnoj posjeti Bosni i Hercegovini iz 2019. godine.

Policijski službenici Federalne uprave policije su dana 17.09.2021. godine poduzimali aktivnosti u cilju implementacije projekta UNDP-a BIH „CIAT“, vezano za borbu protiv nelegalne trgovine oružjem, a uz organizacionu podršku Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i koordinacionionog odbora SALW...

„U zdravom tijelu zdrav duh“, poručuju policijski službenici Federalne uprave policije, koji su 19.9.2021. godine ponovo uzeli učešće u još jednoj sportskoj manifestaciji ove godine, a radi se o "Vivia Run Fest Sarajevo" koji je održan navedenog dana sa početkom u devet sati sa startne pozicije u Ulici Ferhadija kod znaka "Sarajevo Meeting of Cultures", a ciljna pozicija je bila na Pozorišnom trgu Susan Sontag.

Zamjenik direktora Federalne uprave policije, gdin Ensad Korman sa saradnicima, je juče, 15.09.2021. godine posjetio Kantonalno tužilaštvo Kantona 10 kojom prilikom je održao radni sastanak sa glavnim kantonalnim tužiocem Vasom Marinković...

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), kroz projekat „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“ kojeg podržava vlada Švicarske, u saradnji sa entitetskim centrima za edukaciju sudija i tužilaca, organizovalo je 15. septembra 2021. godine dodjelu certifikata tužiocima, sudijama i policijskim službenicima sa područja Bosne i Hercegovine, koji su bili polaznici na specijalističkoj obuci iz oblasti kibernetičkog (cyber) kriminala.

Dana 14.09.2021.godine, Zamjenik direktora Federalne uprave policije je u radnu posjetu primio vođu projekta IPA – 2019 “Suzbijanje teškog kriminala na Zapadnom Balkanu (CSC WB)”, Carla Verdiglione, te njegove saradnike Antonia Montanara, Antonia Luciania i projekt asistenta Milu Panića. Ovaj sastanak je upriličen kao nastavak ranijih aktivnosti u okviru Projekta IPA 2019 u kojem je Federalna uprava policije značajan partner...

Federalna uprava policije koristi priliku da na ovaj način upozori građane da su sve učestaliji internet napadi korištenjem tehnika poznatih kao BEC prevare (Business e-mail compromise) i internet napadi korištenjem "ransomware"...

Danas su Zamjenik direktora Federalne uprave policije Ensad Korman i načelnik Jedinice za profesionalne standarade Federalne uprave policije, Mustafa Hujdurević u radnu posjetu primili Odbor za žalbe građana Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na čelu sa predsjedavajućim Odbora Zoranom Jevtić, te članovima Nerminom Porobić i Goranom Brkić...

Danas je u Kantonalnom tužilaštvu Unsko – sanskog kantona boravio Ensad Korman, direktor Federalne uprave policije, sa saradnicima, gdje je sa zamjenikom glavne tužiteljice Tulić Adnanom i šefovima svih odsjeka unutar Tužilaštva razgovarao o saradnji i zajedničkom radu u svim vrstama krivičnih predmeta...

+387 33 280 020

kabinet@fup.gov.ba

Adresa: