Kenan Hajdarević

Centralna potraga za licem raspisana 15.2.2018.. godine zbog krivičnog djela po članu 294. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.