Radna posjeta direktora SIPA-e Federalnoj upravi policije

Zamjenik direktora Federalne uprave policije, gdin. Ensad Korman je danas 21.09.2020. godine, u prvu radnu posjetu primio direktora Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), gdin. Darku Ćuluma. Prije svega zamjenik direktora, Ensad Korman je čestitao gdin. Ćulumu na preuzetoj funkciji, te mu poželio uspjeha u budućem radu, a pri tome se osvrnuo i na veoma uspješnu međusobnu saradnju u periodu njegovog obnašanja funkcije kao direktora Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Tokom sastanka sagovornici su se usaglasili da je dosadašnja saradnja Državne agencije za istrage i zaštitu i Federalne uprave policije uvijek bila na zavidnom nivou, te su u tom pravcu razmotrili modalitete za unapređenje budućeg djelovanja i još bolje koordinacije navedenih institucija u borbi protiv svih oblika kriminala.

U cilju jačanja saradnje između ove dvije policijske agencije, te poboljšanja efikasnosti i kvalitete rada, kao i  koordinacije prilikom provođenja istražnih radnji, direktori su na sastanku definisali najboljih način za unapređenje zajedničke prakse u otkrivanju i dokumentovanju krivičnih djela iz domena nadležnosti ovih institucija.

Između ostalog jedan od zaključaka i prijedloga sa sastanka je razvoj zajedničkih operativnih planova, intenziviranje komunikacije, razmjene informacija i eventualno formiranja zajedničkih istražnih timova, kako bi se na adekvatan način odgovorilo svakoj sigurnosnoj prijetnji, te ojačalo povjerenje građanstva u Bosni i Hercegovini.

Dobra saradnja između policijskih agencija na različitim nivoima je jedini ispravan i zakonit način kao i svrha postojanja, zaključio je Zamjenik direktora Federalne uprave policije, gdin. Korman.