Radna posjeta FUP-u od strane Atašea za unutrašnju sigurnost ispred Ambasade Francuske BiH

Danas, 02.10.2020. godine, Zamjenik direktora Federalne uprave policije, gdin. Ensad Korman je u posjetu primio Atašea za unutrašnju sigurnost ispred Ambasade Francuske BiH, gdin. Philippe Gangloffm koji je imenovan na navednu poziciju prije tri mjeseca.

Tokom sastanka razgovarano je aktuelnoj sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, te animiranju međusobne operativno-tehničke policijske saradnje u borbi protiv težih oblika kriminala, kao i o mogućnostima zajedničkog djelovanja i razmjene operativnih saznja i informacija.

Na sastanku je istaknuto da je Federalna uprava policije do sada imala izuzetno dobru saradnju sa Ambasadom Francuske u BiH kada je u pitanju razmjena operativnih podataka i saznaja u okviru određenih istraga, odnosno kriminalnih lica koja su od ineteresa kako za sigurnosne agencije iz BiH, tako i Francusku.

Pored navedenog ova izuzetna saradnja se pokazala i kroz podršku Federalnoj upravi policije od strane Ambasade Francuske u BiH u vidu doniranja određene specijalizirane forenzičke opreme namjenjene za automatsku identifikaciju zrna i čahura, te edukaciju kadra za korištenje iste.

U konačnici dogovoren način budućeg djelovanja i međusobne  saradnje između Uprave policije i Ambasade Francuske BiH, koja je od izuzetnog značaja za ove dvije države.