Đorđe Arežina

Centralna potraga za licem raspisana 11.05.2017. godine zbog krivičnog djela “Ugrožavanje sigurnosti” iz člana 183. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.