Ferid Delić

Centralna potraga za licem raspisana 18.06.2008. godine zbog krivičnog djela po članu 294. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.