Hamed Salihović

Centralna potraga za licem raspisana 20.12.2013. godine radi upute na izdržavanje kazne zatvora.