Ibro Topić

Centralna potraga za licem raspisana 08.11.2006. godine zbog krivičnog djela iz člana 289. stav 2. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.