Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku Javne nabavke policijskih uniformi i dijelova uniformi LOT 3 – Uniforma za policijske službenike raspoređene u organizacione jedinice za podršku i intervenciju, za zadržavanje i organizacionu jedinicu za kontradiverzionu i tehničku zaštitu

Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudjaca-u-postupku-Javne-nabavke-policijskih-uniformi-i-dijelova-uniformi-LOT-3-Uni.-za-ps-Jed.-za-podrsku-i-intervenciju-zadrzavanje-i-Jed.-za-kdz-i-tehnicku-zastitu