Meho Fejzić

Centralna potraga za licem raspisana 23.01.2012. godine zbog krivičnog djela po članu 150. i članu 151. Krivičnog zakona Republike Bosne i Hercegovine.