Poziv zainteresovanim stranama na prisustvu drugom sastanku vezanom za izradu jedinstvene policijske uniforme u Federaciji Bosne i Hercegovine

Komisija za izradu Uredbe o jedinstvenoj policijskoj uniformi i Tehničkih karakteristika jedinstvene policijske uniforme u Federaciji Bosne i Hercegovine ovim putem poziva Privrednu / Gospodarsku komoru Federacije Bosne i Hercegovine, predstavnike Udruženja za tekstilnu, kožarsko-prerađivačku i gumarsku industriju predmetne Komore, kao i sve druge zainteresovane strane na drugi sastanak koji bi se održao dana 15.06.2021. godine u 11,00 sati, u prostorijama Specijalne policijske jedinice, Federalne uprave policije, na adresi Kraljice Jelene broj 88, Sarajevo, na kojem sastanku će se nastaviti uzajamna saradnja svih opredijeljenih strana koji će dati svoj konstruktivan doprinos u pripremnim aktivnostima na izradi nove jedinstvene uniforme za policijske strukture u Federaciji Bosne i Hercegovine.