Radna posjeta FUP-u Komandanta EUFOR-a

Danas je u Federalnoj upravi policije upriličena radna posjeta od strane delegacije EUFOR-a, u Bosni i Hercegovine na čelu sa Komandantom, Major General, Alexander Platzer. Cilj ove radne posjete je prvenstveno jačanje saradnje između Federalne uprave policije i EUFOR-a, te rezimiranje sigurnosnog stanja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i rezultata rada i djelovanja Uprave policije, te plana modernizacije i institucionalnog razvoja iste. 

Zamjenik direktora Federalne uprave policije, Ensad Korman je poželo dobrodošlicu predstavnicima EUFOR-a, te izrazio zahvalnost na dosadašnjoj uspješnoj saradnji između EUFOR-a u Bosni i Hercegovine i Federalne uprave policije kroz različite vidove specijalističkih obuka, a nakon čega je upoznao delegaciju sa osnovnim nadležnostima Federalne uprave policije, a to je borba protiv terorizma, organizovanog i međukantonalnog kriminala, te nelegalne trgovine narkoticima. Zatim se Zamjenik direktora, Korman ukratko osvrnuo na postignute rezultate rada Federalne uprave policije otkad je na čelu iste, te je upoznao delegaciju o raspoloživim kapacitetima, u smislu materijalno-tehničke opremljenosti, kadrovske popunjenosti, stručne osposobljenosti kadra, te je iznio plan institucionalnog razvoja Uprave policije u budućnosti.

„Temelj uzajamne saradnje kako na državnom tako i međunarodnom nivou je isključivo održavanje visokog nivoa operatibilnosti i saradnje snaga sa jedinstvenim ciljem, a to je stvaranje povoljne sigurnosne situacije i zaštite građana, a samim tim ustavnog poretka države“, istakao je Korman.

Komandant Platzer sa delegacijom EUFOR-a posjetio je Sektor uniformisane policije čiji je primarni zadatak osiguravanje ličnosti i objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine koji se posebno osiguravaju. Prilikom posjete navedene organizacione jedinice ukratko je prezentovana je materijalno – tehnička opremljenost iste, način rada i djelovanja ove Jedinica, s akcentom na održavanje javnog reda i mira.

Istog dana delegacija EUFOR-a je posjetila i Specijalnu policijsku jedinicu obzirom da je ista nadležna za izvršenje najsloženijih i visokorizičnih poslova sigurnosti, prije svega za borbu protiv terorizma, organiziranog kriminala, a posebno kada su u pitanju hapšenja naj ozbiljnijih kriminalnih grupa i pojedinaca koji svojom djelovanjem predstavljaju veliku opasnost po živote ljudi, odnosno prijetnju za materijalna dobara sa teškim posljedicama. Također, delegacija je u sklopu posjete Specijalne policijske jedinice izvršila obilazak Helikopterske jedinicu koja je smještena u sklopu Međunarodnog Aerodoma Sarajevo.

U konačnici, je zaključeno da je dobra i efikasna saradnja od izuzetnog značaja u suzbijanju ozbiljnih sigurnosnih prijetnji kako na državnom tako i međunarodnom nivou.