Radna posjeta FUP-u od strane predstavnika Projekta IPA – 2019. “Suzbijanje teškog kriminala na Zapadnom Balkanu (CSC WB)”

Dana 14.07.2021.godine Federalnoj upravi policije upriličena je radna posjeta od strane predstavnika Projekta IPA – 2019 “Suzbijanje teškog kriminala na Zapadnom Balkanu (CSC WB)”, na čelu sa Antoniom Montanara, te članovima delegacije Giancarla Occhipintia, Waltera Testa i Michela Terrana iz Ministarstva unutrašnjih poslova Italije , kao i rezidentnim ekspertom projekta Antonia Luciani i projekt asistentom Milom Panić.

Radna posjeta je bila prvensteveno usmjerena na razgovor o unapređenju interoperabilnosti, tj. kompatibilnosti informacionih sistema/baza podataka.

Cilj posjete je bio da se tim Projekta IPA – 2019 upozna sa postojećim sistemima i bazama podataka u BiH, njihovom postojećom interoperabilnošću i mogućnostima za bolje međusobno uvezivanje unutar zemlje i inostranstva.

Primarni zadatak predstavnika Projekta IPA – 2019. je da se narednom periodu upoznaju sa sistemima rada i raspoloživim kapacitetima kada su u pitanju informacioni sistemi i baze podataka u zemljama regiona tj. članicama Zapadnog Balkana, a na osnovu čega će biti sačinjen prvi regionalni izvještaj koji će imati za cilj iniciranje aktivnosti na uvezivanju postojećih sistema potražne djelatnosti na nacioalnim nivoima sa međunarodnim bazama potraga.

Ideja koju inicira IPA 2019 projekat je da se prije svega iznađe način za uspostavu kanala koji bi bio jedinstven i putem kojeg bi sve policijske agencije u BiH imale uvezan sistem za pristup raspoloživim bazama podataka unutar države.