Day: 25. Januara 2021.

Bilten za dan 24/25.01.2021. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

Bilten za dan 23/24.01.2021. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

Bilten za dan 22/23.01.2021. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

Posjeta FUP-u od strane predstavnika UN-a

Danas, 25.01.2021. godine, zamjenik direktora Federalne uprave policije, gdin. Ensad Korman je u posjetu primio UN savjetnicu za sigurnost, gđu. Sonju Jakić, asistenta savjetnika za sigurnost, gdin-a Harisa Huković i asistena za sigurnost na lokalnom nivou, gdin. Mirsada Poparu, vezano aktuelnu sigurnosnu situaciji u Bosni i Hercegovini.