Ivica Antukić

Centralna potraga za licem raspisana 11.07.2014. godine zbog krivičnog djela “Prevara” iz člana 294. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.