Nermin Čaušević

Centralna potraga za licem raspisana 13.06.2014. godine zbog krivičnog djela po članu 286. u vezi sa članom 55. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.